โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปการประชุมพัฒนาโครงการเด็กปี 3 รวม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดเพชรบุรี(10 มิย. 60)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการนี้จะช่วยให้พวกน้องเตรียมตัวและมีทักษะเป็นคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการสร้างให้คนไทยตื่นรู้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ