โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีเตรียมความพร้อมงานมหกรรมฯ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

                             

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ บ้านชมเดือน ทีมงานโครงการพลังเด็กและเยาวชนฯ ได้จัดเวทีระดมความคิดเพื่อให้น้อง ๆ ร่วมกันออกแแบงานมหกรรมเด็กและเยาวชน ตอน "ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ" ในที่ประชุมได้มีน้อง ๆ ตัวแทนจาก 5ประเด็น เช่น จิตอาสา ศิลปวัฒนธรรม การจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อม และมะพร้าว โดยน้อง ๆ ทั้ง5ประเด็นได้นำเสนอรูปแบบกิจกรรมของประเด็นตนเอง และได้รับข้อเสอแนะจากคุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ และคุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ