โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
มหกรรมการเรียนรู้ “ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ” โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

มหกรรมการเรียนรู้ “ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ”

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 และโครงการสานพลังพลเมืองเด็กและผู้สูงอายุเรียนรู้ร่วมกันบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

พบกับ"นิทรรศการในสวนกับการเรียนรู้แบบ Active Learning" สู่การเป็น "Active Citizen" ของเยาวชนทั้ง 22 โครงการ ที่จะมานำเสนอเส้นทางการเรียนรู้แบบ "Active Learning" หรือการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำผ่าน Community Project
โดยหยิบโจทย์ปัญหาจากเรื่องใกล้ตัว ซึ่งเป็นการทำงานที่เหล่าเยาวชนต้องลงไปสัมผัสกับชุมชนลงพื้นที่จริง ได้ลงมือทำจริง รวมถึงนำทักษะและความรู้ของตนเองมาช่วยคลี่คลายปัญหาของชุมชนและรับใช้สังคม

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา และวัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ