โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีเยาวชนนับ 5 Citizen's Network
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

                                

­

มื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาเยาวชน “โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี2”ได้เข้าร่วมเวทีเยาวชนนับ 5 (ครั้งที่ 5) เพื่อปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนเติมความรู้จากการลงมือปฏิบัติ Citizen’s Network และ การมองโลกและสังคมเชิงระบบ หรือ Systems Thinking” ณ ห้องประชุมสวนแสนปาล์ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ