โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมทีมงาน วางแผนโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

                    

­

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.20 น. ทีมพี่เลี้ยงได้ประชุมทีมวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับ "โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี3" โดยได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบโครงการ และตรวจสอบทีมที่มีความประสงค์จะทำโครงการต่อในปีที่ 3 รวมถึงวางแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละนับว่าควรอยู่ช่วงไหน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเวลาเรียนของน้องๆที่เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ