โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมทีมงาน เตรียมความพร้อม วางแผน เวทีเขียนโครงการ ยั่วให้คิดยุให้ทำ ครั้งที่ 1-3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การประชุมทีมวางแผนการจัดกิจกรรม เวทีเขียนโครงการ ยั่วให้คิดยุให้ทำ เพื่อออกแบบกระบวนการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับน้องๆ กลุ่มเป้าหมาย ก่อนที่จะออกแบบกระบวนการนั้น ทางทีมงานจะนำเอกสารแนวคิดการทำโครงการของน้องๆ แต่ละทีมมาอ่านก่อนเพื่อดูรายละเอียดของน้องๆ แต่ละทีมว่ามีแนวคิดแบบใด และทีมงานที่จะลงกลุ่มของน้องๆ ในแต่ละทีมต้องมีบทบาทการพูดคุยอย่างไรบ้างเพื่อให้น้องๆ แต่ละทีมเห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 

ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 ก.ย.57

ครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 ก.ย.57

ครั้งที่ 3 วันที่ 4-5 ต.ค.57

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากการวางแผนในการวิเคราะห์โครงการที่ประกอบด้วย

 • ·ใคร(กลุ่มเป้าหมาย)
 • ·ทำอะไร(วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย)
 • ·ที่ไหน(พื้นที่ดำเนินงาน)
 • ·อย่างไร(กระบวนการ / กิจกรรม) เชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อตอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
 • ·เมื่อไหร่ (ระยะเวลาดำเนินการ)

เช่น เขียนโครงการใหญ่เกินความเป็นจริง เขียนเพื่อของบประมาณไปดำเนินการ แต่ไม่ตอบวัตถุประสงค์ /เชื่อมโยงกับเป้าหมายของโครงการ กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน กระบวนการและขอบเขตของพื้นที่ดำเนินการไม่ชัดเจน ขาดความรู้ในการออกแบบกระบวนการ สร้างจิตสำนึกได้จริงหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

กำหนดการเวทีพัฒนาโครงการกลุ่มเด็กและเยาวชน (ครั้งที่ 1)

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

วันที่ 13 กันยายน 2557

เวลา กิจกรรม กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อ้วน
09.00 – 10.00 น. ละลายพฤติกรรม/ทำความรู้จัก ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้จัก และเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปอม / อาร์ท
10.00 – 10.30 น. Check In
 • ·เช้านี้รู้สึกอย่างไร
 • ·สิ่งดีๆ ที่ทำหลังจากกิจกรรมนับ 1
แก๊ง
10.30 – 10.45 พักเบรค
10.45 –11.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ อาธเนศ
11.00 – 12.00 น. นำเสนอความคิดของตนเอง (คลิปวีดีโอ) ให้เยาวชนออกมานำเสนอความคิดของทีมใช้เวลา 5 - 7 นาที แก๊ง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมน้ำพุ น้ำบ่อ ให้เยาวชนเลือกภาพคนละภาพจากนั้นอธิบายความหมายของภาพที่เลือกมาในมุมมองของตัวเองก่อน จากนั้นให้แบ่งกลุ่มและพี่เลี้ยงชี้แจงเป้าหมายของกิจกรรม พี่ชาติ

แก๊ง

14.00 – 14.30 น. วีดีทัศน์สงขลาส่องแสง อาธเนศ
14.30 – 15.15 น. ทบทวนโครงการภายใต้โจทย์ของตัวเอง 1. สภาพพื้นที่ 3. เป้าหมาย

2. มีปัญหาอะไรบ้าง 4. จะทำกับใคร

พี่โจ้

ทีมงาน

15.15 – 15.30 น. พักเบรค
15.30 – 16.30 น.
 • ·วิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพ
1. ผู้เกี่ยวข้อง 3. ผลกระทบ

2. สาเหตุ 4. ศักยภาพที่นำไปสู่เป้าหมาย

5. ความเสี่ยง

ทีมงาน
16.30 – 17.00 น.
 • สรุปกิจกรรมวันนี้
 • นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป
 • แก๊ง
 • วันที่ 14 กันยายน 2557

  เวลา กิจกรรม กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ
  08.30 – 09.00 น. กิจกรรมสร้างบรรยากาศ ปอม / อาร์ท
  09.00 –10.00 น. Check In 1. เช้านี้รู้สึกอย่างไร

  2. เมื่อวานได้เรียนรู้อะไรบ้าง

  ปอม / อาร์ท
  10.00 – 10.30 น. ทบทวนวันวานวางแผนกิจกรรม อาธเนศ
  10.30 – 10.45 น. พักเบรค
  10.45 – 12.00 น.
  • ·การเขียนโครงการตามแบบฟอร์ม
  • ·เขียนโครงการ (ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม / กระบวนการ แผนการดำเนินงาน พื้นที่ดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ ทีมงาน)
  ทีมงาน
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 14.00 น. นำเสนอผลงานของแต่ละทีม นำเสนอตามความต้องการของกลุ่มที่จะสื่อสารให้คนสนใจ ทีมงาน
  14.00 – 14.30 น. สรุปและนำเสนอทิศทางการดำเนินงาน ให้เยาวชนออกมานำเสนอความคิดของทีมว่ามีแนวคิดอย่างไรบ้าง ทีมงาน

  ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • ·โรงโขนเพชรบุรี อ้วนกับพี่ชาติ
  • ·วษท.ราชบุรี อาธเนศ
  • ·ม.ศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ป้าทองคำกับปอม
  • ·สวนผึ้ง พี่ทิพย์กับน้อง
  • ·ปลายโพงพาง พี่พวงกับปิง
  • ·แพรกหนามแดง ครูสมพรกับอาร์ท
  "ขออภัย"
  ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
  ภาพกิจกรรม
  วิดีโอแนบ
  ไฟล์แนบ