โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เยาวชนนับ 3 "รู้สิทธิ รู้หน้าที่ คนต้นเรื่อง ทำดีเพื่อสังคม"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการจัดเวทีในครั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาคตะวันตก ได้รู้จักคนต้นเรื่องทำดีเพื่อสังคมให้ได้ทราบถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้ลุกขึ้นมาทำความดีต่อสังคมและผู้อื่น นอกจากนี้ยังต้องการให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ผ่านเกมจำลองสิทธิหน้าที่จาก มูลนิธิฟรีดริช เนามัน และกิจกรรมจิตอาสาที่จะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างจิตอาสากับจิตสำนึก

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากการที่เด็กและเยาวชนในโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนนับ3 "รู้สิทธิ รู้หน้าที่ คนต้นเรื่อง ทำดีเพื่อสังคม" ทำให้พวกเขารู้ถึงแรงบัลดาลใจของ คุณลุงเดช พุ่มคชา ที่ลุกขึ้นมาทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและบ้านเกิดอย่างมากมาย และในกิจกรรมนับ 3 เด็กและเยาวชนยังได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ผ่านเกมจำลอง อย่างการ์ดพลังสิทธิ และ SIM Democracy อีกด้วย และกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดท้องน้ำวัดจำนวน 4 วัด โดยที่ให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสทำความอะอาดห้องน้ำโดยมีกติกาว่าห้องน้ำ 1 ห้องต่อเด็ก 1 คน ก็เพื่อที่ทำให้เด็กๆได้เกิดจิตอาสาและเข้าใจคำว่าสำนึกพลเมืองมากยิ่งขึ้น เพราะการที่จะทำให้คนเกิดจิตสำนึกได้นั้นจำเป็นต้องทำจิตอาสาอย่างซ้ำๆ และต่อเนื่อง

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ