กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับเยาวชนในพื้นที่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ 


 โซนพื้นที่  3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 โซนอำเภอขุนหาญ  มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วม 4 กลุ่ม/โครงการ สถานที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  วันที่ 17 ธันวาคม 2559

ครั้งที่ 2 โซนอำเภอปรางค์กู่–อำเภอขุขันธ์ มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วม 7 กลุ่ม/โครงการ สถานที่ ณวัดระกา ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  วันที่ 18 ธันวาคม 2559

ครั้งที่ 3 โซนอำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมือง มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วม 5 กลุ่ม/โครงการ สถานที่ ณ ห้องประชุม อบต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ วันที่ 8 มกราคม 2560

­

กลุ่มพื้นที่ 5 ครั้ง

ครั้งที่ 1 กลุ่มเยาวชนบ้านหนองกอง สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกอง ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ  วันที่ 15 มกราคม 2560

ครั้งที่ 2 กลุ่มเยาวชนบ้านกระโพธิ์ สถานที่ ศาลากลางบ้าน บ้านกระโพธิ์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 16 มกราคม 2560

ครั้งที่ 3 กลุ่มเยาวชนบ้านเหล่าโดน ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่ 4 กลุ่มเยาวชนบ้านดงตาดทอง สถานที่ ณ ศาลากลางบ้านดงตาดทอง ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่ 5 กลุ่มเยาวชนบ้านสวาย สถานที่ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านสวาย ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  12 มีนาคม 2560

­

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบและศักยภาพของชุมชนตนเองได้

2. เพื่อให้กลุ่มเยาวชนสามารถออกแบบและจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกันได้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ