กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
มหกรรมหนังกลางแปลง 2560
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนออกแบบกิจกรรมและรูปแบบการสื่อสารคุณค่าจากการทำโครงการของเยาวชนในรูปแบบคลิปวิดิโอ (ฉายในรูปแบบหนังกลางแปลง)/บูธนิทรรศการและกิจกรรมของโครงการ /เวทีเสวนาคุณค่าและประสบการณ์จากการทำโครงการ และการแสดงด้านวัฒนธรรม ต่อโซนชุมชนของตัวเอง เพื่อที่ผู้ปกครอง คนในชุมชน จะได้มีโอกาสเห็นศักยภาพของเยาวชนที่ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตัวเอง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด 3 พื้นที่(โซน) 3 วัน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม :

  1. ทีมจัดงาน (เยาวชนในโครงการ พี่เลี้ยงโครงการ และทีมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ)
  2. มูลนิธิสยามกัมมาจล
  3. ผู้ปกครองเยาวชน เยาวชนในพื้นที่ และ คนในชุมชน
  4. คนทำงานด้านเยาวชนในพื้นที่ หน่วยงานราชการในท้องถิ่น โรงเรียน
  5. สื่อมวลชนท้องถิ่น/จังหวัด ฯลฯ และ ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ