กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีจัดระบบกลไกการทำงานร่วมกันเป็นโซนของกลุ่มแกนนำเยาวชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีจัดระบบกลไกการทำงานร่วมกันเป็นโซนของกลุ่มแกนนำเยาวชน


2 ครั้ง 2 โซนพื้นที่

ครั้งที่ 1 โซนขุนหาญ มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วม 4 กลุ่ม / โครงการ สถานที่ ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 

ครั้งที่ 2 โซนปรางค์กู่–ขุขันธ์ มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วม 7 กลุ่ม / โครงการ สถานที่ ณ ศาลากลางบ้านขี้นาค ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559  

­

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกิดระบบและกลไกการทำงานร่วมกันเป็นโซน 

 2.เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกันของเยาวชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ