กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การพัฒนาโปรแกรมครั้งที่ 1
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

-ศึกษาวิธีการทำโปรแกรมลงบนระบบ Android

-หาภาพตัวอย่างพร้อมวาดรูปประกอบคำศัพท์

-เพิ่มคำศัพท์ที่แบ่งตามเลเวลลงในโปรแกรม

-พัฒนาโปรแกรมให้รองรับในระบบ Android

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ