กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมและวางแผนงาน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

-แบ่งหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน

-หาข้อมูลคำศัพท์

-แบ่งคำศัพท์ออกเป็นเลเวล

-ออกแบบหน้าจอของโปรแกรม

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ