กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การเก็บข้อมูลผู้ใช้งานครั้งที่1 "Test User"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การเก็บข้อมูลผู้ใช้งานครั้งที่1 "Test User"

ศึกษาข้อมูลแนวเกมที่กลุ่มเป้าหมายเล่นมากที่สุด จากการศึกษานักเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนระยองวิทยาคม 100 คน เพื่อนำมาพัฒนาต่อในด้านของ Graphic Design และ Program Design 

  • สถานที่ : อาคาร 2 หมวด คอมพิวเตอร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

สมาชิกผู้ร่วมทดสอบ 

  1. นายวรเชษฐ์ อุส่าห์ดี ตำแหน่ง หัวหน้าผู้พัฒนา 
  2. นายเอกวิชญ์ หงษ์ทอง ตำแหน่ง ผู้พัฒนา
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผู้ทดลองทดลองทั้งหมด 100 คน ชื่นชอบ 

- เกมแนว RPG 64 คน 

- เกมแนว RTS 13 คน 

- เกมแนว FPS 23 คน

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ