กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีถอดบทเรียนการเรียนรู้เยาวชนแกนนำเทศบาลไผ่กองดิน (จากค่ายโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ถอดบทเรียนการเรียนรู้เยาวชนแกนนำเทศบาลไผ่กองดิน 

ณ ห้องประชุมเทศบาล 11 กรกฏาคม 2561

(จากค่ายโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลางจ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงครามระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561ณ บ้านครูปูรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม) 


มูลนิธิสยามกัมมาจล โดยคุณสุทิน ศิรินคร และสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส) โดยอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ได้ลงพื้นที่อบต.วัดดาวเพื่อติดตามการดำเนินโครงการ ในกิจกรรมการถอดบทเรียนการเรียนรู้เยาวชนทต.ไผ่กองดิน จากค่ายการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง เมื่อ วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และการทำโครงการเยาวชน

­

ผู้เข้าร่วมเวที 

1.เยาวชนแกนนำจากโรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 10 คน 

2.ทีมเทศบาลตำบลไผ่กองดินประกอบด้วย 

  1. นายฑีฆโชติ งามถาวรวงษ์ นายกเทศมนตรี 
  2. นายบรรเจิด วงศ์ทองดี รองนายกเทศมนตรี 
  3. นายพัสกร อุ่นอ่อน ปลัดเทศบาล

กระบวนกร นวลทิพย์ นวลศรีโฉม

­

ดำเนินงานโดย

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สนับสนุนโดย

  1. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  3. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
  4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  5. มูลนิธิสยามกัมมาจล

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ