กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีถอดบทเรียนเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กิจกรรมถอดบทเรียนเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง

ณ ห้องประชุม อบต.ปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

..................................................

ที่มา

มูลนิธิสยามกัมมาจล โดยคุณสุทิน ศิรินคร ได้ลงพื้นที่อบต.ปลายโพงพาง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ ในกิจกรรมการถอดบทเรียนการเรียนรู้เยาวชน อบต.จากค่ายการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง เมื่อ วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และติดตามการดำเนินงานการจัดทำโครงการเยาวชน

­

ผู้เข้าร่วมเวที

  1. เยาวชนแกนนำจากโรงเรียนประชา โรงเรียนวัดโคกเกตุ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฏร์บำรุง 
  2. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง

ดำเนินงานโดย

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สนับสนุนโดย

  1. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  3. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
  4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  5. มูลนิธิสยามกัมมาจล
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ