กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีถอดบทเรียนการเรียนรู้เยาวชน อบต.วัดดาว (จากค่ายการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


กิจกรรมการถอดบทเรียนการเรียนรู้เยาวชน อบต.วัดดาว

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว วันที่ 9 กรกฏาคม 2561

..................................................

ที่มา

มูลนิธิสยามกัมมาจล โดยคุณสุทิน ศิรินคร และสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส) โดยอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ได้ลงพื้นที่อบต.วัดดาวเพื่อติดตามการดำเนินโครงการ ในกิจกรรมการถอดบทเรียนการเรียนรู้เยาวชน อบต.วัดดาวจากค่ายการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง เมื่อ วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และการทำโครงการเยาวชน

โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมถอดบทเรียน (โดยเขียนเป็น mindmap)

โจทย์ 1.อะไรที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนและได้รู้จากค่าย 3 วัน 2.ทำอะไรได้ดีขึ้น 3.พฤติกรรมและนิสัยที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

โจทย์ ชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดเพราะอะไร (1.กิจกรรมสันทนาการ (ตุ๊กแกเกาะผนัง /ลมเพลมพัด/ปรบมือตามขาสัตว์ /ยิงกลุ่ม ตามชื่ออบต./ ปกป้องลูก) 2.กิจกรมกลุ่ม (ร้องเพลงและมีท่าประกอบ / ถอดบทเรียน / แผนที่ชุมชน /เต้นเปลี่ยนคู่ /ต้นไม้ปัญหา /เขียนโครงการ/นั่งสมาธิ) 3.เล่นเกมส์ (แม่น้ำพิษ / วางเหรียญ /โจรขึ้นบ้าน/ข้ามเส้นเวลา) 4.ชมภาพยนต์ เรื่อง WONDER

เยาวชนร่วมสะท้อนการถอดบทเรียน

- "ภาพยนต์เรื่อง wonder ตอนที่ดูภาพยนต์ เราต้องรู้จักเนื้อเรื่องและรู้ปัญหาจากภาพยนต์ ได้ข้อคิดจากเรื่องถึงแม้ “เราหน้าตาไม่ดี เราก็เป็นคนดีได้"

- เกมวางเหรียญ ได้ความสามัคคีเพื่อนช่วยพาเราเอียงตัวไป และมีความอดทนที่ต้องเกร็งขาไว้ และต้องวางแผนก่อนเล่น

- ชอบแผนที่ชุมชน เพราะทำให้รู้จักหมู่บ้านในตำบลมากขึ้น หมู่ 4 มีโรงเรียนชาวนา มีการทำนา ทำสวน

2.กิจกรรมเขียนโครงงาน  

สรุปโครงงานที่เยาวชนอยากทำคือ 1.โครงงานฟุตบอล 2.โครงงานวอลเลย์บอล

3.เยาวชนทำแบบการประเมินผลด้วยตนเองด้านลักษณะนิสัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนิสัยในศตวรรษที่ 21

ผู้เข้าร่วมเวที

  1. เยาวชนแกนนำจากโรงเรียนวัดดาว
  2. นายประทิว รัศมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
  3. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

ดำเนินงานโดย

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สนับสนุนโดย

  1. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  3. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
  4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  5. มูลนิธิสยามกัมมาจล

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ