กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีเชื่อมร้อยและถักทอ สานพลัง อปท. : ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรีและอุทัยธานี
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จังหวัดสุพรรณบุรีและอุทัยธานี 8 ตำบล ประกอบด้วย

  1. ทต.ไผ่กองดิน
  2. อบต.ไผ่กองดิน
  3. อบต.พลับพลาไชย
  4. ทต.ขุนพัดเพ็ง
  5. อบต.หนองสาหร่าย
  6. อบต.หนองขาม
  7. อบต.นิคมกระเสียว
  8. อบต.เขากวางทอง จังหวัดอุทัยธานี
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ