กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
รุ่น 2 : ครั้งที่ 3 (จ.สมุทรสงคราม) : งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มแนวคิดเครื่องมือในการทำงานกับชุมชน หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วันที่ 10 - 12 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ