กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีเชื่อมร้อยและถักทอ สานพลัง อปท. : ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ จ.สุรินทร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จังหวัดสุรินทร์ 9 ตำบล ประกอบด้วย

  1. ทต.เมืองแก
  2. อบต.หนองอียอ
  3. อบต.เมืองลีง
  4. อบต.หนองสนิท
  5. ทต.กันตวจระมวล
  6. อบต.โชกเหนือ
  7. อบต.เพี้ยราม
  8. อบต.บ้านไทร
  9. อบต.สลักได
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ