กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีเชื่อมร้อยและถักทอ สานพลัง อปท. : ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ตำบล ประกอบด้วย

  1. อบต.กลาย
  2. อบต.ปากพูน
  3. อบต.โพธิ์เสด็จ
  4. อบต.อินคีรี
  5. อบต.สระแก้ว
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ