กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ถอดบทเรียนโครงงานเยาวชน อบต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
  • เพื่อถอดบทเรียนโครงงานเยาวชน จำนวน 3 โครงงาน
  • เพื่อปรับปรุงการทำโครงงานเยาวชนและประเมินผลการเรียนรู้ของเยาวชนแกนนำตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
  • ได้เครือข่ายเยาวชน ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จำนวน 52 คน ที่เข้าร่วมโครงงานเยาวชน จำนวน 3 โครงงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ