โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการทำงานโครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เรื่อง การประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ของภาคีเครือข่ายในการทำงานโครงการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุม 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ