โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีนำเสนอผลงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม University Network for Change : UNC ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การแสดงนิทรรศการผลงานตั้งแต่วันที่ 16 - 21 กันยายน 2557

ห้อง Creative Society ชั้น 1 (ห้อง 106) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ