โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีนำเสนอผลงานนักศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เชิญชมนิทรรศการสื่อสะท้อนสังคมผลงานนักศึกษา


มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติสภาคณบดีศิลปศาสตร์แห่งประเทศไทย และภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดงาน “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์” โดยมีนักศึกษาจาก 14 คณะ 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ภายใต้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม(University Network for Change : UNC) โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่รุ่น 2 ร่วมแสดงผลงาน

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานนักศึกษา ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น.และ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการสื่อสะท้อนสังคมผลงานนักศึกษาณ Siam Square One (ทางเชื่อมBTS) ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสีประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และศ.นพ.วิจารณ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจลให้เกียรติเป็นประธาน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ