โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
#unc5 เวทีนำเสนอผลงานครั้งที่ 1 : นักศึกษานำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยน่าอยู่ ครั้งที่ 5

เวทีนำเสนอผลงานครั้งที่ 1 : นักศึกษานำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์

ณ อาคารคุณหญิงพัฒนา (อาคาร 8)

คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561


­

­

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ