โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
#UNC5 การประชุมกระบวนการ Workshop ครั้งที่ 2 : Class Visit : ม.รังสิต
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การประชุมกระบวนการ Workshop ครั้งที่ 2

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่

จัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม 

(University Network For Change : UNC)

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

ณ อาคารคุณหญิงพัฒนา (อาคาร 8) คณะศิลปะและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยรังสิต


มหาวิทยาลัยที่นำเสนอได้แก่

  • มหาวิทยาลัยรังสิต
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT)
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

VDO สรุปเวที

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ