โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีนำเสนอผลงาน และนิทรรศการแสดงผลงาน Thai Strong Teens (วัยรุ่นไทยเข้มแข็ง)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ ปี 3
(University Network for Change : UNC)


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.00 - 18.30 น.
ช่วงเช้า เวทีวิชาการ ณ ห้อง The Sapphire โรงแรม Arnoma
เวทีนำเสนอผลงาน และนิทรรศการแสดงผลงานโซนสกายล็อบบี้ และ
โรงภาพยนตร์ 12 :SF Cinema Central World ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ