%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
สุทิน ศิรินคร
7 ปีที่แล้ว
การเรียนรู้บนฐานการทำงานจริงด้านการพัฒนาเยาวชน อาจเป็นงานยากที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะมาช่วยกันบุ่มเพาะให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ บางครั้งอาจจะมีการท้อบ้าง จิตตกบ้าง แต่สิ่งสำคัญคือ ท้อได้...แต่ไม่ถอย เพียงแค่ขอให้เรามีสติ คิดเชิงบวก พลังใจก็จะมาเต็มร้อยค่ะ