%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
สุทิน ศิรินคร
7 ปีที่แล้ว
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ ป.เช่ มาให้แง่คิดดีๆ กับนักถักทอชุมชนในเวทีเรียนรู้ครั้งที่ 7 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการสร้างแรงบันดางใจและการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นค่ะ