%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
บุญยรัตน์ ลมงาม
2 ปีที่แล้ว
น่าสนใจเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆได้เข้าอบรมด้วยเปล่าคะ