%E0%B8%99%E0%B8%9E+%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
นพ วิจิตรโยธาการ
3 ปีที่แล้ว
ขอบคุณครับ ขอให้บุญกุศลที่อาจารย์ให้ไว้กับครูไทย ให้อาจารย์มีสุขภาพแข้็งแรง มีพละกำลังส่งเสริมการศึกษาไทยต่อไปได้อีกยาวไกล ครับ เป้นกำลังใจให้ครับ