พื้นที่บ่มเพาะความดี
RATTANAPORNพ่อแม่หาเช้า กินค่ำ เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างไปกับการดูโทรทัศน์ บางส่วนมั่วสุมยาเสพติด บ้างก็ผันตัวไปเป็นผู้ค้าโดยรับยามาจากผู้ใหญ่ในชุมชนหรือไม่ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขายยา สภาพปัญหาของชุมชนบ่อนวัวเก่า ชุมชนแออัดที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมืองสงขลา


นี่คือภาพรวมที่แกนนำกลุ่ม CD Share ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้นปีที่ 1 สาขาการพัฒนาชุมชนมองเห็นและเข้าไปปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ่อนวัวเก่า คิดร่วมกัน “ที่จะสร้างพื้นที่ความดีให้ลูกหลาน” ชุมชนได้มอบพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนซึ่งถูกทิ้งร่างไว้นานแล้วเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆในชุมชน ด้วยพลังความตั้งใจของแกนนำเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ฟื้นชีวิตกลับมาใช้เป็นพื้นที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่แกนนำก็ต้องทำงานหนักในการเข้าถึงครอบครัวของเด็กในชุมชน ด้วยการประชาสัมพันธ์แบบถึงลูกถึงคน เพื่อให้ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากพ่อแม่ ยอมให้ลูกหลานมาร่วมกิจกรรม กลุ่ม CD share สร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลาย เช่นการวาดภาพ ระบายสีน้ำ พับกระดาษ เพื่อให้เด็กๆสดชื่นแจ่มใสกับกิจกรรมศิลปะ พี่ๆก็จะพูดคุยสอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิตให้น้องๆ เช่น หากน้องๆแย้งสีกัน พี่ก็จะสอนเรื่องการแบ่งปัน หากน้องๆรีบเร่งจนพับกระดาษไม่ได้ พี่จะสอนให้ทำสมาธิ ฯลฯ นอกจากนั้นที่ศูนย์เด็กเล็กนี้ได้เปิดพื้นที่ให้เด็กเอาการบ้านมานั่งทำกับพี่ๆ พี่ช่วยสอนเทคนิคการคิดเลขเร็ว การอ่านให้จำง่าย ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมพาน้องไปทำบุญถวายสังฆทานและฟังธรรมที่วัด


ช่วงเวลาไม่นานนัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ่อนวัวแห่งนี้

ได้กลับมามีชีวิตชีวาและกลายเป็นพื้นที่บ่มเพาะความดีให้ชาวชุมชนได้เห็น