"พูนพลังครู" พื้นที่ออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Supakiat Yombun

        เวทีพูนพลังครู เป็นเวทีภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคีเครือข่ายกว่า 16 ภาคี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลังให้ครูเห็นคุณค่าของความเป็น ครู (Empowerment), สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิด เครือข่ายการเรียนรู้ ร่วมกัน(Inspiration) และสื่อสารสร้างการรับรู้ เรียนรู้ ขยายผลสู่วงกว้าง และเมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาก็ได้จัดเวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1 ไปเป็นที่เรียบร้อย จากวันนั้นถึงปัจจุบัน ได้มีการสื่อสาร สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ FACEBOOK ชื่อ “พูนพลังครู”

          เพจ “พูนพลังครู” เป็นเพจใน Facebook ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่กล่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูทั่วประเทศ ไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน แนวทางจัดการพฤติกรรมเด็ก หรือหนังสือดีๆก็สามารถมาสืบค้น และแลกเปลี่ยนได้ในเพจนี้ ที่สำคัญภายในเพจก็จะแชร์เรื่องราวของครูต้นเรื่องจากเวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1 เพื่อสื่อสารให้กับคุณครูที่ไม่ได้เข้าร่วมในเวทีด้วยเช่นกันและในแต่ละสัปดาห์ทางเพจก็จะมีการตั้งคำถามเพื่อให้สมาชิก หรือผู้ที่พบเห็นโพสต์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนไอเดียตามหัวข้อโจทย์นั้นๆ ผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนก็จะได้รับหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาจากมูลนิธิด้วย

คำถามชวนแลกเปลี่ยนคำถามแรกที่มีหลายท่านเข้ามาแลกเปลี่ยน  เช่น

ส่วนตัวของผมแล้ว การมีพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนความคิด แลกเปลี่ยนไอเดีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเจอ เปิดใจยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง แล้วนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ และพัฒนาตัวเอง ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ส่งผลให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้และการทำงานอย่างยั่งยืน


ศุภเกียรติ  ยมบุญ