การพิจารณาความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่น ที่ 3
NatSu Nattawut