​จากกิจกรรม สร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ตอน จนกว่า...จะมาเป็น ในวันที่ 21 มีนาคม 2559
ธนวัฒน์ บัวทอง

พวกเราทีม THN CocoOli รวมถึงนักเรียนเครือข่ายและเด็กในชุมชนและครูพี่เลี้ยง รวมทั้งสิ้น 25 คน ได้ลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรม ณ แหล่งการเรียนรู้บ้านบัวทอง
จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้พวกเราได้รู้จักกับตำบลลาดใหญ่มากขึ้นคือ อดีตตำบลลาใหญ่ไม่ได้มีแค่การทำสวนมะพร้าวและนาเกลืออย่างเดียวแต่ตำบลลาดใหญ่มีการทำนาควบคือกับการทำสวนไปด้วยโดยจะปลูกข้าวในลำคลองหรือท้องร่องซึ่งจะมองเห็นได้ชัดเพราะสวนมะพร้าวในตำบลลาดใหญ่จะมีท้องร่องที่ตื้นเขินและมีน้ำระบายเข้าออกง่ายแต่ในปัจจุบันไม่สามารถทำนาในท้องร่องได้เนื่องจากปัญหาของสภาพน้ำที่มีความสูงจึงไม่สามารถทำนาได้

­

และเรายังได้เห็นการเคี่ยวน้ำตาลโดยด้วยวิธีโบราณและเป็นการเคี่ยวตาลที่แทบจะไม่มีการผสมเลยและไม่ใส่ยาซัดอีกด้วย อีกทั้งเรายังได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวสวนมะพร้าวทั้งเรื่องของการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและเรื่องของราคาผลผลิตที่ตกต่ำทำให้ชาวสวนมะพร้าวเริ่มท้อใจและคิดที่จะตัดสินใจขายพื้นที่ทำสวนมะพร้าวของตนเองทิ้งซึ่งจากการสำรวจพบว่าในพื้นที่หมู่ 3 ของตำบลลาดใหญ่เหลือพื้นที่ในการทำสวนมะพร้าว เพื่อทำน้ำตาลไม่ถึง 4 แหล่งอีกอย่างหนึ่งเรายังได้รู้ถึงประโยชน์ของต้นมะพร้าวที่เพิ่มขึ้นคือมะพร้าวไม่ได้เอาไปแค่คั้นกะทิหรือทำน้ำตาลเพียงอย่างเดี่ยว แต่มะพร้าวยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นไม่ว่าจะเป็นใบ ลำต้น ผล กะลามะพร้าว หรือแม้กระทั้งเปลือก อย่างเช่นใบ สามารถน้ำมาสานทำซุ้มประตูประดับงานพิธีหรือนำมาห่อขนม ลำต้นนำมาเลื่อยทำแผนกระดาน ทำฟืน ผล นำมาคั้นกะทิ นำมาทำขนม หรือนำมาเคี่ยวทำน้ำมันมะพร้าว กะลามะพร้าวนำมาขัดมันทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ และกะลามะพร้าวยังนำมาทำเป็นยาแก้ปวดฟันได้อีกด้วย และเปลือกมะพร้าวนำมาทำเป็นวัสดุปลูกและยังนำมาตีเพือเอาใยไปทำที่นอนได้อีกด้วย

­

และจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้พวกเราได้ฝึกทักษะในการคิด กล้าที่จะพูดกล้าที่จะถามและยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นพลังพลเมืองของชุมชนคือทุกคนต่างร่วมรักษาความสะอาดช่วยเก็บขยะให้กับสถานที่จัดกิจกรรมทั้งสวนมะพร้าวของคุณปู่ยงยุทธและแหล่งเรียนรู้บ้านบัวทองของคุณย่าและยังทำให้เราได้รู้จักกับภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งพวกเรายังไม่เคยรู้อีกด้วย