ผลความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม
อัญชญา ใจกล้า

       


เครื่องของคู่แข่งทางการค้าที่นำมาศึกษาอุปกรณ์ภายใน

­

­


พัฒนาด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต
การเชื่อมต่อกับ NETPIE        ในส่วนของรูปทรงภายนอก ได้มีการติดต่อร้านปริ้นสามมิติให้ ปริ้นโครงภายนอก (Case) ตามที่ออกแบบไว้ ส่วนแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้