ผลความคืบหน้า
อัญชญา ใจกล้า

- กำลังจัดทำตัวเครื่องให้สมบูรณ์ โดยมีการนำเครื่องอื่นมาประยุกต์ใช้กับโครงการ