ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานเดือนกรกฎาคม
Potcharadol Nopnakorn

ภายในเดือนนี้ผู้พัฒนาได้เพิ่มระบบช่วยเหลือผู้เล่นเมื่อเริ่มเกมหรือ "Tutorial" เพื่อช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจวิธีการเล่นเกม โดยมีอธิบายอธิบายหน้าที่ของ UI แต่ละส่วน และอธิบายสิ่งที่ผู้เล่นต้องทำเพื่อเอาชนะมอนสเตอร์ภายในด่าน

­

คลิกเพื่อดูรูปภาพ        คลิกเพื่อดูรูปภาฑ

     

คลิกเพื่อดูรูปภาฑ        คลิกเพื่อดูรูปภาพ

­

และภายในเกมเพลย์สามารถเรียกหน้าเมนูขึ้นมาได้ โดยมีตัวข้อมูลของด่านที่เล่นอยู่และตัวเลือกสามตัวเลือกคือ
Resume - เล่นต่อ , Sound - เปิด/ปิดเสียงเกม , Exit - ออกจากด่าน

­

คลิกเพื่อดูรูปภาพ