[Our Darkest Night] ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานเดือนสิงหาคม
ปัญญ์ ปีติเจริญธรรม

1.โหมดแนะนำการเล่นเบื้องต้น (Tutorial Mode)

2.การปรับปรุงแก้ไข HUD และ UI

­

­

3.การปรับปรุงระบบ Perk Chart ให้อยู่ในรุปแบบ Skill Tree และเพิ่มความสามารถใหม่ๆ

4.ระบบการค้นหาไอเทมแบบใหม่

­

­

­

­