[OurDarkestNight] ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานเดือนตุลาคม
ปัญญ์ ปีติเจริญธรรม

ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานเดือนตุลาคม


UI / Interface

-ปรับปรุงหน้า Main Menu โดยเตรียมเพิ่มหน้า Option สำหรับปรับแต่ง

กราฟิก และเสียง , ระบบบันทึกเกมแบบ Slot ทำให้เลือกเล่นเกมได้หลายเซฟ

-ปรับปรุงหน้า Credit

-ปรับปรุงหน้า LoadingGraphic

-ปรับโทนสี และลดเอฟเฟ็คแสงเพื่อเพิ่มความชัดเจน

-เพิ่มเอฟเฟ็ค Bloom และ Depth of View

-ปรับแต่งโมเดลที่ใช้เพือลดการกินทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยลดความซับซ้อนของโมเดล และปรับโมเดล 3 มิติบางชิ้นเป็นภาพ 2 มิติ

-นำพื้นที่รอบนอกตัวบ้านได้แก่โรงนา และสระว่ายน้ำออก

-ใช้เทคนิค Depth Mask เพื่อลดความซับซ้อนของโมเดลGameplay

-ปรับปรุงระบบการปฎิสัมพันธ์ของสิ่งของ