​รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนพฤศจิกายน
ศุภชัย บุญเจริญ

รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนพฤศจิกายน

1.ตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาในตัวโปรแกรม

2.ได้ทำ User friendly ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายขึ้น