รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนสิงหาคม
กฤตนัน ฉลอง

ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนสิงหาคม

1) เพิ่ม Animation ในเนื้อหา

­

2) เพิ่ม LaB ตามเนื้อหา 

­

3) เพิ่มการอธิบาย ใน LaB

­

4) เพิ่ม Box up เมื่อเลืกตัวเลือกใน เเบบฝึกหัด