​รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนตุลาคม
ศุภชัย บุญเจริญ

รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนตุลาคม

1.เพิ่มเนื้อหา LAB เรื่องกล้ามเนื้อลงไป

2.ปรับปรุง แบบทดสอบในหมวดCourseให้เล่นได้ถึงด่าน10และ ได้ทำระบบเกณฑ์คะแนนเอาไว้สำหรับบอกผู้ที่ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน