ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนกรกฎาคม
ศุภชัย บุญเจริญ

รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานช่วงเดือนกรกฏาคม


ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานเดือนกรกฏาคม

­

1) เพิ่มโหมดเรียนเเบบ Free

­1.1 Focus

­

1.2 Free

­

­

2) เเทรก Animation ในเเต่ละบท

­

­

3) เพิ่ม Lab

­

­

4) เพิ่มระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้

­