การพัฒนาผลงานในเดือนกรกฎาคม
สุภาวดี ภูสนาม

การพัฒนาผลงานในเดือนกรกฎาคม

1.ทีมผู้พัฒนาได้พัฒนาในส่วนที่เป็น Endless Mode และ Level Mode โดยมีด่านให้เลือกทั้งหมด 3 ด่าน

­

2.ได้เพิ่ม Intro ของเกมในส่วนของ Adventure Mode เพื่อให้มีเนื้อเรื่องที่น่าติดตาม

3.ได้พัฒนาในส่วนของ Adventure Mode เป็นในส่วนของมินิเกมย่อย ที่จะเป็นลักษณะเขาวงกต เพื่อหาวิธีออกจากห้อง