เวทีความคิดจาก: ค่ายสร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการวิจัยเยาวชน ทต.กันตวจระมวล
นาถชิดา อินทร์สอาด

เป้าหมาย

1.เพื่อให้พี่เลี้ยงวิจัยสามารถจัดกระบวนการอบรมเยาวชนในพื้นที่ได้ โดยเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้

2.เยาวชนสามารถทำโครงการได้

3.จัดทำฐานข้อมูลเยาวชน ในแอพลิเคชั่น 

กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
นาถชิดา อินทร์สอาด - 7 เดือนที่แล้ว
นาถชิดา อินทร์สอาด - 10 เดือนที่แล้ว
นาถชิดา อินทร์สอาด - 10 เดือนที่แล้ว
นาถชิดา อินทร์สอาด - 9 เดือนที่แล้ว
นาถชิดา อินทร์สอาด - 9 เดือนที่แล้ว