การได้เห็นและได้สัมผัสกับ "ปัญหา" ด้วยตัวเองเป็น "แรงผลักดัน" ที่อยากจะให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป
พรรณมาลี พานทวีป

“น้องภูมิ”หรือ ด.ช. ภูมิพิพัฒน์ สัตย์จริง หนึ่งในแกนนำเยาวชนจากบ้านสันคะยอม ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ได้มองเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาป่าชุมชนที่ถูกทำลาย ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ทำให้“น้องภูมิ” ไม่ “นิ่งนอนใจ” กับปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทำให้ “น้องภูมิ”เกิด“แรงผลักดัน”ที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการ “ปลุกจิตสำนึก” รวมถึง “สืบทอด” การอนุรักษ์ป่าชุมชนให้กับชาวบ้านและเยาวชนจาก“รุ่นสู่รุ่น”

เมื่อ“ป่าชุมชน”ที่เปรียบเสมือน“ขุมทรัพย์แห่งขุนเขา”ของผู้คนบ้านสันคะยอมถูกทำลายจนเกิดความสูญเสียสมดุลทางธรรมชาติ  “น้องภูมิ” จึงมองเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการปกป้องและการดูแลป่าชุมชน เขาจึงคิดที่จะรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ทำกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชน เพราะอยากให้ป่าชุมชนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

#จากแรงผลักดัน..สู่การเริ่มต้นลงมือทำ

“เมื่อผมได้แกนนำเยาวชนมาเป็นตัวนำร่องในการทำโครงการครบแล้ว เราก็นัดมาประชุมวางแผนการทำงานกัน โดยเริ่มจากทำใบสมัครเยาวชนรุ่นเล็กเพื่อใช้ในการรับสมัครสมาชิกโครงการ ... หลังจากนั้น เราก็จัดกิจกรรมสำรวจป่า โดยการพาน้องๆ ไปดูป่าในหมู่บ้าน เป้าหมายของกิจกรรม คือ อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงสภาพป่าของเราว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งสิ่งที่พวกเราพบเห็นคือ แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำเกษตร อุปโภคและบริโภค เกิดเป็นตะกอน ทำให้น้ำเน่าเสีย สัตว์น้ำต่างๆ ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ และเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว พวกเราก็กลับมาเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อสรุปข้อมูลจากการที่เราไปเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเราจะช่วยกันแก้ไขให้ป่าของเราน่าอยู่ขึ้นได้อย่างไร"

#แก้ไขปัญหาไม่ใช่เรื่องง่าย ความรู้ เครื่องมือ และวิธีการหาได้จากที่ไหนบ้าง?

“ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ผู้รู้ภูมิปัญญาอยู่ตรงไหน ผมจึงขอความช่วยเหลือจากพ่อหลวงบ้าน และ อสม. ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาผู้รู้ให้มาเผยแพร่เรื่องป่าชุมชนให้กับพวกเราและน้องๆ รุ่นเล็ก”

“เพราะมันเป็นโอกาสที่เราต้องเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ ไม่ให้จบอยู่แค่รุ่นปู่ย่าตายาย มันเป็นสิ่งสำคัญที่คนรุ่นใหม่อย่างเราต้องช่วยกันสืบสานการอนุรักษ์ป่าชุมชนของพวกเราต่อไป”

ลองมาติดตามกันต่อว่า “น้องภูมิ” และเพื่อนๆ แกนนำเยาวชนบ้านสันคะยอม จะส่งต่อการสืบทอดการอนุรักษ์ป่าชุมชนได้สำเร็จหรือไม่