โครงการ เรียนรู้รากเหง้าเฝ้ารักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยาวชนฮักไทลื้อหละปูน ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
พรรณมาลี พานทวีป

เพราะมีประสบการณ์จากการทำโครงการเกี่ยวกับท่องเที่ยวมาก่อนทำให้ กลุ่มเยาวชนฮักไทลื้อหละปูน จาก ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน สนใจเข้าร่วมโครงการปลุกสำนึก สร้างพลัง เสริมศักยภาพเยาวชนเมืองลำพูน เพื่อสืบต่องานที่เคยทำไว้ ทว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่ใช่การที่ชุมชนไทลื้อกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต แต่เป็นพวกเขาเองที่ได้ทำความรู้จักกับชุมชนบ้านเกิดลึกซึ้งกว่าที่เคยและเกิดสายใยผูกพันกับเพื่อน พี่ น้อง และผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน อย่างที่ไม่เคยคาด เราไปดูกันว่าเยาชนกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรบ้าง เมื่อผ่านทำโครงการนี้

­

­

เมื่อก่อนอยู่บ้านเฉย ๆ ก็นอนเล่น ดูโทรทัศน์ไปเรื่อยพอมาเข้าโครงการทำให้กล้าแสดงออกมากขึ้น
แต่ก่อนใครยื่นไมค์ให้จะปัดให้คนอื่นทันที เดี๋ยวนี้เขายื่นไมค์ให้ก็เริ่มกล้าที่จะพูดไม่ปัดไมค์อีกแล้ว

นางสาววาสนา ปัญโญใหญ่ (นุช)
เยาวชนโครงการเรียนรู้รากเหง้า เฝ้ารักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ

­

เราไม่อายที่จะใส่ชุดไทลื้อให้คนภายนอกได้เห็น เพราะเรารักในชุดของชาติพันธุ์ของเรา แม้ปัจจุบันเครื่องแต่งกาย
สมัยใหม่เข้ามาแต่เราก็จะไม่ทิ้งการแต่งกายแบบไทลื้อ

นายพงศกร ศรีวิชัย (ฟลุ๊ก)
เยาวชนโครงการเรียนรู้รากเหง้าเฝ้ารักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ

­

จากที่ไม่ค่อยรู้เรื่องราวของชุมชนโครงการนี้ทำให้หนูได้รู้จักชุมชนตนเองมากขึ้นจากงานที่ได้รับมอบหมาย
ทำให้ รู้จักจับใจความสำคัญ จากเดิมที่จดบันทึกหมดทุกคำพูดก็เริ่มแยกแยะความสำคัญได้เลือกจดเฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆ

นางสาวอโรชา ศรีสัตตยะบุตร (ไนซ์)
เยาวชนโครงการเรียนรู้รากเหง้า เฝ้ารักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ

­

การไปลงเก็บข้อมูลในพื้นที่นอกจากเราได้ข้อมูลความรู้แล้ว ยังทำให้เรารู้ว่าบ้านเรามีอะไรดีบ้าง ทำให้เรารักบ้านของเรามากขึ้น

นางสาวปณันชิตา พือวัน (มินนี่)

เยาวชนโครงการเรียนรู้รากเหง้า เฝ้ารักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ