​เพราะ “ท้าทาย” จึง “มุ่งมั่นตั้งใจ”
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

สมองอันสุดแสนมหัศจรรย์ของวัยรุ่นจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อ..มี ”เป้าหมายที่ยาก” เพราะยากที่จะไปถึงจึง “ปรับตัว” เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ ค้นดึงเอาศักยภาพออกมาใช้

น้องหลายคนบอกเราว่า การนำเสนอครั้งนี้ ตื่นเต้น กลัว สั่น ไม่มั่นใจ แต่ไม่เห็นมีใคร ‘ท้อถอย’ เพราะไม่ล้มเลิกไปเสียก่อน สมองจึงเพียรพยายาม ซ้อม วางแผนเป็นอย่างดี

ยินดีกับน้องๆ ด้วยครับ ที่ความมุ่งมั่น ท้าทาย สู้สิ่งยากครั้งนี้ น้องจะได้ประสบการณ์ ทักษะ เก็บจำเอาไว้ในสมองระยะสั้น ระยะยาว พร้อมใช้ต่อเมื่อสถานการณ์ที่ยากและท้าทายในอนาคตกำลังจะมาถึง

นี่หรือไม่? คือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่

­

­

­

­

­

­

­

­