กิจกรรมจิตวิทยา และการพัฒนาโครงการเยาวชน
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

ความรัก | ความเศร้า

ความกล้าหาญ | ความอดทน
การแบ่งปัน | ความเห็นแก่ตัว

­

หนึ่งในเกมไพ่ เปิดไพ่สื่อความหมายนามธรรม ใช้การค้นหาของจากธรรมชาติ 3 สิ่งสุดสร้างสรรค์ กลุ่มจะต้องหลอมรวมเพื่อสร้างประติมากรรมสื่อคุณค่าความหมายตามไพ่ที่ได้รับ

­

เป็นคนชอบพิธีกรรมหน่อยๆ เลยออกแบบกระบวนการชวนน้องเรียนรู้และหลอมรวมจิตตนกับธรรมชาติ และธรรมชาติก็ให้น้องเรียนรู้เรื่องคุณค่าของความรักและการแบ่งปันมากที่สุด

­

เกมไพ่จิตวิทยาเยาวชน

­

เกมไพ่จิตวิทยาเยาวชน

­

เกมไพ่จิตวิทยาเยาวชน

­

เกมไพ่จิตวิทยาเยาวชน

­

ความสุข
ความทุกข์
ความฝัน
ความหวัง

­

ห้วงคำนึงจากคนหนุ่ม-สาว “ชาวสตูล”

­

สุชทุกข์หนุ่ม-สาว_ชาวสตูล

­

สุชทุกข์หนุ่ม-สาว_ชาวสตูล

­

สุชทุกข์หนุ่ม-สาว_ชาวสตูล

­

­